Subsidieregelingen voor stimulering gebruik elektrische fietsen en auto’s

Binnen het project 'Herstructurering bedrijventerrein Roden' heeft de gemeente geld beschikbaar voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid. In dat kader heeft het college een tweetal subsidieregelingen vastgesteld, te weten de regelingen 'Stimulering fietsgebruik' en 'Stimulering gebruik elektrische auto's'.
 

Waar kan ik stemmen 2017

Waar kan ik stemmen? Stemlocatie Gemeente Noordenveld en leek,
 

Open dag Het Valkhof in Roden

Open dag Het Valkhof in Roden. Kom naar het Valkhof in Roden voor Dalton onderwijs, ieder kind is welkom op Het Valkhof, ongeacht afkomst of levensovertuiging.